Instalacje przeciwpożarowe

Proponujemy kompleksowe rozwiązania systemów alarmowania pożarowego, brytyjskiej formy Cooper

Cooper zalicza się do czołowych producentów w dziedzinie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru.
Dzięki wieloletnim badaniom naukowym stworzyliśmy najwyższej jakości adresowalny system, który pozwala na wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania z dokładnością zdefiniowaną w naszym systemie i powiadomienie o zaistniałym niebezpieczeństwie. Produkty spełniają polskie normy i wymagania techniczne stawiane przez CNBOP.

Dysponujemy pełną gamą czujek, interfejsów oraz pomocniczych urządzeń sygnalizacyjnych.

Centrala DF6000/CF3000

Centrala jest adresowalnym systemem detekcji i sygnalizacji pożaru przeznaczonym do zabezpieczania obiektów o różnej wielkości i wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Może ona uruchamiać urządzenia wykonawcze, takie jak systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące.

obrazek
Charakterystyka centrali DF6000/CF3000

jedno-, dwu- lub czteropętlowa opcja, w każdej pętli 128 adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
możliwość podłączenia 63 central w sieć (całkowita pojemność systemu do 32 000 urządzeń),
dotykowy ekran LCD dużych rozmiarów,
opcja integralnej drukarki,
standardowo wbudowany zasilacz i bateria,
szeroki zakres kompatybilnych czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych, elektromagnesów drzwiowych oraz interfejsów.