Bezpieczeństwo

Monitoring

Systemy telewizji przemysłowej oraz obserwacyjne są coraz częściej spotykanymi rozwiązaniami w wielu obiektach. Pozwalają zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zminimalizować ryzyko kradzieży.

Zobacz więcej »

Instalacje przeciwpożarowe

Proponowane przez nas instalacje pozwalają na wczesne wykrycie pożaru, wskazanie miejsca jego powstania z dokładnością zdefiniowaną w naszym systemie i powiadomienie o zaistniałym niebezpieczeństwie.

Zobacz więcej »

Oddymianie klatek schodowych

W obiektach pobytowych, systemy oddymiania stosuje się najczęściej na klatkach schodowych. Urządzenia do odprowadzania dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach.

Zobacz więcej »


Sygnalizacja włamania

System alarmowy stanowi dopełnienie pozostałych zabezpieczeń zastosowanych w obiekcie. Jego zadaniem jest przede wszystkim poinformowanie sąsiadów, właścicieli lub agencji ochrony o włamaniu bądź napadzie.

Zobacz więcej »